Təşkilatı dəstək

Dövlət və qeyri-dövlət müəssisələrinə, fondları, məktəbləri və universitetləri sərmayələşdirən şirkətlərə Carfax tədris dəstəyi təklif edir. Bundan əlavə Carfax ayrıca olaraq sərmayədarlarla da işləyir.

Buraya daxildir texniki-iqtisadi tədqiqatlar, inkişaf konsepsiaların dəstəyi, maliyyə modelləşdirilməsi, sərfiyyatlar və gələcək pul gəlirlərinin proqnozlaşdırılması, həmçinin işə qəbul, müvəqqəti idarəetmə və nəzarət xidmətləri. Müştərilər bu xidmətlərin əvəzində sərmayədarları, qeyri-dövlət təşkilatları və mövcud olan təhsil müəssisələrini əlavə edirlər.

Məktəblər və universitetlər üçün isə geniş çeşiddə digər xidmətlər təklif olunur: mövcud olan proqramların mükəmməlləşdirilməsi, personalın təlimatlandırılması, işə qəbul, elmi proqramların inkişafı, kurslar və müəssisələrin müvəqqəti və ya daimi idarəetmə üzrə proqramların inkişafı.

Xüsusi tələbləri nəzərə alaraq həmçinin investorlar üçün məsləhətlər və broker dəstəyi də təklif olunur.

Son təşkilatı layihələrə daxildir:

  • BƏƏ Təhsil qrupu üçün məktəblərin modernizasiya olunması üçün uzunmüddətli dəstək (işçilərin yığımı və təlimatlandırılması, müvəqqəti idarəetmə, şagirdlərə nəzarətlə bağlı daxili sistemin dizaynı və hazırlıq dərəcəsinin yoxlanılması)
  • Siera-Lionedə dövlət qulluğundan törəyən təlimatların tam analizi, silahlı və qeyri-silahlı qruplarla əlaqə, Dövlət Qulluğu və Prezident dəftərxanasında maraqlı tərəflərlə Tədris Hazırlığı zamanı Kollecdə sonrakı seminarların keçirilməsi
  • Avropada qitəsində internat-məktəblərində texniki-iqtisadi tədris
  • Qərbi-afrikan Hökümətlərinin Dövlət Qulluğu Akademiyaları üçün dizaynın və biznes-planın hazırlanması. Buraya daxildir işçilər üçün xərclənən hesabatların araşdırılması və hesablanması, təlim və quraşdırılma. Onu da qeyd etmək lazımdır ki, yuxarıda qeyd olunanlar hələ hamısı deyil. Carfax həlli tez və effektiv tələb olunan qeyri-adi tələblərlə də məşğul olur. Böyük məsələlərlə yanaşı qısa zamanda daha iri miqyaslı layihələrə də baxılır.
    • Azerbaijan (az-AZ) translation is still missing. Please consider to contribute by writing and sharing your own translation. Learn more.
    Əgər Siz daha ətraflı məlumat əldə etmək istəyirsinizsə, aşağıda boş sahələri doldurun. Ən qısa zamanda Sizinlə əlaqə saxlanılacaq.